Division


Właściwość <div>

Div jest blokiem strony HTM,który może zawierac inne elementy. Można powiedziec, że każdy <div> jest podstroną strony na której występuje.

 <div>
treść sekcji
</div>

Zazwyczaj definiuje się też określony styl danej sekcji <div>, np.:

<div id=”content”>
Zawartość
</div>

lub

<div clsss=”content2″>
Zawartość
</div>

W arkuszu CSS wstawiamy nastepujące definicje:

#content {
   width: 70%;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   border: 1px solid #666;
   background: #ffffff;
}

.content2 {
   width: 70%;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   border: 1px solid #666;
   background: #ffffff;
}