Polskie tłumaczenie "CSS Patent Disclosures"
Oryginalna wersja: http://www.w3.org/Style/CSS/Disclosures.html
Wersja tłumaczona : http://www.csscoding.info/Disclosures.html
Tłumacz: http://www.csscoding.info

Kaskadowe arkusze stylów
Przedstawienie dokumentów patentowych

(This page uses CSS style sheets)

Wprowadzenie

Jak

Roszczenia członków

Inne roszczenia

Wprowadzenie

Odwiedź oddzielną stronę pt:."przedstawianie dokumentów patentowych po wrześniu 2006r".

Dokumenty dotyczące specyfikacji CSS wysłane do W3C przed wrześniem 2006r. zgodnie z polityką patentową W3C.

W3C nie zawiera stanowiska w sprawie ważności oraz zasięgu praw intelektualnych lub innych praw, które mogą dotyczyc implementacji lub zastosowania technologii. Copyright dokumentów grup roboczych należy do W3C.

Roszczenie członków W3C

Roszczenia członków W3C w stosunku do własnych patentów.

Inne roszczenia

Roszczenia wysuwane przez osoby trzecie. W3C nie zajmuje stanowiska w tych sprawach.

Jak wysuwać roszczenia

Zgodnie z bieżącą polityką patentową W3C (styczeń 2002) i procesem W3C (lipiec 2001), członkowie W3C powinni przedstawić dokumenty patentowe dotyczące CSS lub wysunąć roszczenia poprzez email do grupy roboczej CSS oraz archiwalnej listy patentowej <patent-issues@w3.org> (członkowie tylko). Członkowie muszą umieścić swoje roszczenia patentowe an w/w liście.


CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, W3C Style Sheets Activity Lead
Webmaster
Ostatnia aktualizacja $Date: 2009/03/02 23:19:13 $ GMT